Инвестиционно предложение

Луксъри Ливинг ЕООД  има следното инвестиционно предложение: Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 31036.19.28 и 31036.19.72 по КККП  на село Златитрап, местност “ Османица“, общ. Родопи.

 

 

 

Инвестиционно предложение

ЛУКСЪРИ ЛИВИНГ ЕООД има следното инвестициооно предложение:

Жилищно строителство в поземлени имоти с идентифиактори 31036.19.28 и 31036.19.72 по КККР на село Златитрап, местност „Османица“, общ. Родопи.