Град Пловдив с най-много ново-построени сгради

Според данни на Националния статистически институт броят на пуснатите в експлоатация жилищни сгради към края на третото тримесечие на 2020 г. са били 879. Новопостроените жилища в тях са 3 912. Спрямо данните за 2019 г. сградите са с 91 повече, или с 11.5%. Така данните сочат за нарастване броя на жилищата с 928, или с 31.1%.

Сериозен е процента на новопостроените къщи (73.2%), следвани от жилищните кооперации (18.1%). В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните блокове, докато броят на сградите от смесен тип и вилите намалява.

Информацията сочи също така, че най-голям брой жилищни сгради са пуснати в експлоатация в областите:

  • Пловдив – 127 сгради с 568 жилища
  • Варна – 120 сгради с 993 жилища
  • София (столица) – 107 сгради с 1 173 жилища в тях

Като вид новопострени жилища, най-висок е делът на тези с две стаи (41.6%), следвани от тристайни (35.2%). Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.0%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2020 г. е 358.4 хил. кв. М. Това е с 23.8% повече в сравнение със същия период на 2019 г.. Забелязваме, че жилищната площ се увеличава с 34.6% и достига 274.8 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище стига 97 квадрата през периода. Най-голяматакава на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 190.9 кв. м, и Русе – 181.5 кв. м. А най-малка такава в областите Благоевград – 65.9 кв. м, и Кюстендил – 56.9 кв. метра.

Изт. Строителство, НСИ