Какво е интелигентен дом?

Интелигентен дом означава дом, в който уредите и устройствата могат автоматично да се управляват дистанционно от всяко едно място, посредством интернет връзка, през  мобилно или друго мрежово устройство. Те са свързани помежду си чрез Интернет, което позволява на потребителя да контролира дистанционно всички функции като: достъп до дома отопление осветление...